سفارش تبلیغ
صبا ویژن
خداوند از قیل و قال و تباه کردن مال و فراوانی سؤال نفرت دارد [امام کاظم علیه السلام]
 

 

 

تاریخ قرآن History of Quran

پرسش: آیا کتاب هاى آسمانى قبلى تورات و انجیل از نظر تاریخى با تورات 

 و انجیل فعلى که در دست یهودیان و مسیحیان است مغایرتى دارد، یا  

خیر؟ 

پاسخ: آرى! آن چه خداوند بر حضرت موسى و عیسى نازل فرموده بود با آن چه  

هم اکنون در دست یهودیان و مسیحیان است (تورات و انجیل فعلى) تفاوت هایى 

دارد و تورات و انجیلى که خدا نازل فرموده بود از بین  رفته است و چنان که خود  

مسیحیان معتقدند و در انجیل ها و  سایر کتاب ها و رساله هاى مسیحیان تصریح  

شده است، این تورات و انجیل فعلى سال ها پس از حضرت مسیح و به وسیله  

یاران حضرت مسیح نوشته شده است. 

خدا در قرآن، تورات و انجیل واقعى را مایه نور و هدایت مردم شمرده مى فرماید: 

ما تورات را نازل کردیم، در حالى که در آن هدایت و نور بود و پیامبران ـ که در برابر  

فرمان خدا تسلیم بودند ـ با آن براى یهود حکم مى کردند. و در چند آیه بعد مى فرماید: 

و به دنبال آن ]پیامبران[ عیسى بن مریم را فرستادیم، در حالى که کتاب تورات را  

که پیش از او فرستاده شده بود، تصدیق مى کرد و انجیل را به او دادیم که در آن

هدایت و نور بود...  

این در حالى است که درباره کتاب هاى فعلى که در دست یهود و نصاراست  

مى فرماید: 

پس، واى بر آنها که نوشته اى با دست خود مى نویسند، سپس مى گویند این از  

طرف خداست، تا آن را به بهاى کمى بفروشند. پس واى بر آن ها از آن چه با 

دست خود نوشتند و واى بر آنان از آن چه از این راه به دست مى آورند 

  • کلمات کلیدی :

  • ::: سه شنبه 85/9/14 ::: ساعت 9:55 صبح :::   توسط شهرمجازی قرآن کریم 
    نظرات شما: نظر